Lesbiska kvinnor berättar om sin barndom

Enda lesbiska kvinnor jag jaimacan

Antologin STOLT är en samling korta, interaktiva upplevelsescenarion som du kan bygga rollspel och lajv kring, samt information om den historiska bakgrunden. RFSL driver projektet STOLT för att sprida kunskap om hbtq-rörelsens historiska framgångar och svårigheter, om hur det har varit att leva som hbtq-person i Sverige tidigare, och om hur förändringar i sexualpolitiken och för hbtq-personers rättigheter har hängt ihop med andra politiska, sociala och kulturella skeenden i samhället. Att synliggöra förtryck, deras konsekvenser och de som kämpat. Den samlar ett gäng olika korta interaktiva upplevelser som du kan ta del av. Tanken är att dessa scenarion skall hjälpa till att konkretisera och verkliggöra upplevelser och känslor som annars lätt glöms bort och marginaliseras.

Homosexualitet i en utvecklingspsykologisk kontext

Tänk att ni finns? Att ni skapar livsviktiga rum där lesbiskhet får befinna norm? Att ni kämpar för att lesbiska och queera personer ska erhålla fler möjligheter till gemenskap och kraftsamlande, runt om i hela Sverige? Det är stort! Jag heter Sara samt är student på masterprogrammet i Sexologi på Malmö Universitet. Jag skriver gällande min examensuppsats och söker nu aktör till min studie.

Innehållsförteckning:

Förord 1. Homosexualitet och psykologi - ett introduktion i ämnet 1. Syftet tillsammans arbetet 1. Arbetets uppläggning.

Innehållsförteckning:

Presentation av deltagarna 3. Forskningsetiska problem 3. Validering av testinstrumentet 4. Resultat 4. Meningsskapande genom narrativa styrlinjer 4. Att inte vara som flickor brukar. Barnens nära relationer 4. Barnens lek samt intressen 4. Själv och identitet formas och sexualiteten upptäcks 5.

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here