Vaccination mot HPV är en viktig folkhälsoinsats

Möt de enkla tonåring

Fattigdomen tvingar dem att själva tjäna pengar för att betala sina skolavgifter och för att försörja familjen. Men att arbeta längs vägen innebär risk för att bli utnyttjad, trakasserad eller utsatt för prostitution och människohandel. Plan International arbetar därför för att de här flickorna ska få möjlighet att starta egna verksamheter bortom gatan så att de kan få en tryggare och säkrare framtid. Möt några av flickorna som investerar i sin framtid.

Hjälplänkar

Publicerat 19 december Riksdagen har nu bestämt om budgetpropositionen. Det innebär att arbetet med att införa vaccinationer mot HPV också för pojkar i det allmänna programmet för barn nu har finansiering och kan fortsätta som planerat. Folkhälsomyndigheten har föreslagit, och regeringen avsatt anslag för, införande av vaccinationer mot HPV för pojkar i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn.

Uppmärksamma Internationella mensdagen!

Skada det som borde vara helt naturligt är på många håll i världen något som stoppar flickor och kvinns från att delta fullt ut inom samhällsliv, skola och arbete. Plan International arbetar för att mens inte skall vara ett hinder för flickor. Lingonvecka är en nyckelfråga för flickors jämställdhet och global utveckling. Mens kan betyda att livet förändras över en natt: Flickor riskerar att giftas bort och erhålla barn Flickor tvingas sluta skolan Tjejer saknar tillgång till mensskydd, säkra toaletter samt rent vatten Flickor får sin oberoende begränsad första mensen — dags att viga sig När första mensen kommer vet många flickor inte vad det är. Det skapar förstås osäkerhet och farhåga. Ibland kan den som anförtror sig åt en anhörig dessutom få beskedet att hon inte längre är flicka, utan kvinna, och därmed  redo att viga sig och bli mamma — dessutom om hon bara är 10—11 år. Det kan vara för att det saknas säkra toaletter på skolan, förut att de inte har bra binda eller för att de blir trakasserade om de blöder igenom kläderna. Varenda tredje skola i världen saknar befästa och bra toaletter och i låginkomstländer har inte ens hälften av skolorna toaletter.

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here