Därför hittar akademikerkvinnor inte rätt man

Dating för kvinnor vänets

Eventuella åsikter och slutsatser i texten är skribentens egna. I västerländska samhällen är akademiska studier en dominerande väg till samhällsposition. Men i Sverige kommer akademikergruppen snart att bestå av fler kvinnor än män. Om faktorerna som styr kvinnors val av partner står sig kommer följaktligen partnermarknaden för akademiker inom en framtid att präglas av obalans — ett markant överskott av kvinnor. Detta kan få tydliga följdverkningar både för enskilda och för samhället, och den situationen lär knappast kunna påverkas genom reformer av skilda slag. Sociologiska studier visar hur heterosexuella mäns och kvinnors partnerval skiljer sig.

Mer om forskningen

Singlar som tjänar mest Medkoder! Kommentaren sparades! Löner och arbetsförmån - nyaste innehållet — dating!

Forskning: Det styr när högutbildade kvinnor söker partner

Publicerad 22 mars Så ser lönespridningen ut i ditt yrke. Utforska själv inom SVT Pejls visualisering. Vilka möjligheter ni har att höja din lön beror bland annat på hur stor lönespridning det finns inom ditt yrke. SVT Pejls visualisering visar på ett explicit sätt hur lönespridningen varierar mellan annorlunda yrken. En del hämtar inte ens hem den investering de gjort inom en utbildning, jämfört med de såsom börjat arbeta direkt efter gymnasiet, anser Lena Granqvist, doktor i nationalekonomi samt biträdande samhällspolitisk chef på Saco.

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here