”Langen Går - Ta Emot!”

Att lära känna weibliche

Varje far bör höja sig till sitt heliga ämbetes värdighet att vara familjens överhuvud. Den 27 juni ledde president Smith en ceremoni på kyrkogården i Salt Lake City, där ett monument hade uppförts till hans fars ära. Jag är stolt över mina barn. I dag har jag över åttiosex barnbarn … Jag är rik. Herren har gjort mig rik på barn och barnbarn … Jag vill att ni skall betrakta min grupp barnbarn — de är här, allesammans. Jag älskar dem.

Ur Joseph F Smiths liv

Territorier A. Detta eftersom de är odla fasansfullt hårt hållna samt fascist- underkuvade och hunsade av sin inskränkta lappmarkskultur samt av ett makabert kärringvälde tillsammans ensamrätt till- och patent på lappmarksverkligheten. Genom den hemliga Fårskocks Orden Folkkväsarna inger de varandra både mod samt styrka under nattens mörkaste timmar. Vi har alltså att göra med ett folk-kväsande och folk-fientlig eg. Detta alldenstund de är fullständigt obildbara och inneha en tom plåtburk där hjärtat allmänt sitter på en människa samt förut att de har papier maché därborta hjärnan brukar vara. Detta hypersjälviska samt makthungriga beteende är i grund samt botten ett personkränkande förfarande som är nekrofilt betingat och kan drabba dom vänaste av själar. För missbrukaren är i dagsläget både tobak, sprit samt övriga droger oerhört kostsamma att anskaffa.

Semper Fidelis Only for You

Oavsett var vi är, oavsett vilka svårigheter eller motgångar vi möter, om vi upplyses och vägleds av Gu Det är människan, inte Satan, som är föremålet för Guds frälsning, och det som skall frälsas är människans kött och människans själ, inte djävulen. Djävel är föremålet för Guds förintelse, människan är föremålet för Guds frälsning samt människans kött har fördärvats av Djävel, så det första som ska frälsas måste vara människans kött. Människans kött har blivit grundligt fördärvat och det har blivit något som sätter sig upp mot Gud och till samt med öppet motsätter sig och förnekar Guds existens. Detta fördärvade kött är helt enkelt alltför hårdnackat och det finns inget som är svårare att åtgärda eller förändra än köttets fördärvade sinnelag. Satan kommer in i människans kött för att ställa till oordning och han använder människans kött förut att störa Guds verk och blessyr Guds plan, och på så fason har människan blivit Satan och motståndare till Gud.

Amelia hampton

Trotts detta vill jag här tillfälligtvis gå emot allt sunt förnuft och före den breda allmänheten omnämna följande minnesfragment av en viktig livserfarenhet. Erfarenheten samt det troligaste upphovet till den andliga impulsen hos mig grundar sig gällande att jag häpnadsväckande nog redan såsom femårig! Jämfört med många andra ofrivilligt utnyttjade människor har jag alltså paradoxalt nog genom dessa tidiga övergrepp förvärvat något som för mig förefaller befinna ett stort själsligt försprång. Vilket per automatik har lett mig till en andligt sökande och till andliga plugg vilka inkluderar både yoga och meditation. På grund av bristande självaktning inneha de flesta övergreppsoffer svårt att anföra ifrån på skarpen till ego-centrerade folk i omgivningen. Gång efter gång postumt gång. Det uppstår alltså ett beteendemönster som upprepar sig. Hos vissa individer kan det handla om ett livslångt lidande från ständigt nya övergrepp vilka givetvis är kantade med persontrakasserier av den breda och oförstående allmänheten. Dessa ofrivilliga övergreppsplågor förefaller att ha sin egen själ och att leva sitt eget liv bortom individen samtidigt såsom övergreppsproblematiken är fullkomligt hejdlös i sin destruktiva framfart med den olycksdrabbade individen — Hjälp!

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here