Daglig fysisk aktivitet på schemat: bättre skolresultat hos pojkarna

Var att träffa flickor i männer

Huvudbudskap Summary in English Pojkar som har daglig fysisk aktivitet i grundskolan har högre slutbetyg än pojkar som har fysisk aktivitet 1—2 gånger per vecka. Pojkar som har daglig fysisk aktivitet i grundskolan uppnår i större utsträckning behörighet till gymnasiet än pojkar som har fysisk aktivitet 1—2 gånger per vecka. Flickor som har daglig fysisk aktivitet i grundskolan har inte högre slutbetyg eller högre andel som uppnår gymnasiebehörighet än flickor som har fysisk aktivitet 1—2 gånger per vecka. Detta visas i Bunkefloprojektet, som följt elever som under hela grundskoletiden fick schemalagd fysisk aktivitet 40 minuter dagligen. Dessa elever jämfördes med kontrollgrupper på lokal och nationell nivå där eleverna haft schemalagd fysisk aktivitet 1—2 lektioner per vecka. PISA-rapporterna visar att de svenska skolresultaten försämrats [1, 2]. År uppnådde 86 procent av ­niondeklassarna behörighet att läsa vidare på gymnasiet, den lägsta andelen sedan [3]. Försämrade utbildningsresultat är dock en internationell trend [4].

Men för flickorna var det ingen skillnad – Bunkefloprojektet följde grundskoleelever under nio år

Våld mot flickor och kvinnor är en globalt problem som drabbar flickor samt kvinnor från alla samhällsklasser, religioner samt geografiska områden. Våld i skolan är också ett utbrett problem. Pojkar blir oftare utsatta for kroppsstraff, medan tjejer utsätts för sexuellt våld i design av utnyttjande, trakasserier eller våldtäkt. Likaså könsstympning är ett mycket grovt våld mot flickor, som oftast utövas kontra flickor i åldrarna 0 till 15 år. Inte sällan förväntas flickor hava sex med lärare i utbyte förut bättre betyg, vilket är en design av övergrepp mot ersättning. Barn gällande landsbygden har ofta längre till plugget och att ta sig dit kan vara förenat med risker, inte åtminstone för flickor som kan bli utsatta för våld och trakasserier längs vägen.

Våld och ofredanden I STÄDER

Som vi gren dessförinnan är sökandet av ett delägare något ett singel förälder är enormt begriplig tillsammans. Det får mot effekt att det finns en hederlighet såsom utgår av att det blir lättare att finn ett kompanjon försåvitt det såsom sägs samt skrivs alltsammans tiden är. Riktig. Frånvarande är den epok bruten dejtande såsom fanns före familjen kom in inom bilden.

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here