ÄR DU NY PÅ ÅLAND?

Ensamstående flickvänner i Genf privat säng

Under genererade lufttransportnäringen 2,6 miljoner direkta arbetstillfällen i Europa, och den stod för mer än 2,4 procent av EU:s BNP. Antalet flygpassagerare i EU under uppgick till ,4 miljoner, vilket innebär en ökning med 4,4 procent jämfört med och med 16,9 procent jämfört med  Antalet förlorade arbetstillfällen till följd av genomförda och planerade personalnedskärningar hos de europeiska flygbolagen sedan uppgår till över 20  EU-flygbolag bedriver sin verksamhet i en snabbt föränderlig miljö där konkurrensen blir allt hårdare, både på inhemska och utländska marknader. Internationella civila luftfartsorganisationen IcaoEU och dess medlemsstater måste förbättra olika rättsliga och finansiella regleringar, t.

Efter grundskolan

Kan jag söka till Högskolan på Åland med svenskt gymnasiebetyg? Ja, det promenerar bra att söka in till Högskolan på Åland, både med svenskt bedömning och också med betyg från andra länder. Om du söker in tillsammans ett betyg på annat språk ännu svenska ska betyget kompletteras med ett översättning av betyget till svenska alternativt engelska. Om du inte har bedömning i svenska på avgångsbetyget från gymnasiet krävs också godkänt språkintyg på mellannivå, B1-B2, i den allmänna språkexamen enligt den europeiska nivåskalan för språk, tillsammans färdighetsnivå minst 3 i alla 4 delprov.

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here