Isaac Bashevis Singer jiddischförfattaren mellan två världar

Datum gratis kontakter annons pervers hastighetsdatering

En organisa-tion som har i uppgift att v rna om attjudarna inte skall l ta sig assimilerasin i vriga raser och kulturer. En antiassimilation som exklusivt skall g llaf r detta folk, om man beaktarPerssons intrigrationspolitik g llandef r vriga folk som kommit hit. D r tals miljoner Kr.

Newsletter

Däremot hör han inte till de författarinna som uppmärksammats inom ämnet religionsvetenskap fastän att hans verk och person antagligen lämpar sig för en religionsvetenskaplig granskning. Singer härstammar från den chassidiska rniljön i Polen och fick en rnycket traditionell judisk uppfostran. Senare kom han, påverkad av sekulär litteratur och speciellt av filosofen Baruch Spinoza, att fånga avstånd från chassidismen och i bunt grad också från traditionellt judiskt begrundande. Ett ständigt återkommande motiv i Singer litterära verk är konflikten mellan den ortodoxa tron och de sekulära idéerna. Traditionellt har inorn judendomen förespråkats ett tro på den fria viljans finnas medan Spinoza representerar en rätt ytterlig determinism. Singer föddes den 14 juli i den lilla staden Leoncyn inom närheten av Warszawa. Antagligen p. Märklig år senare flyttade familjen Singer mot Warszawa där hans far kom att fungera som Krochmalnagatans icke-officiella kvartersrabbin. Singers föräldrar var varandras motsatser och härstammade från två mycket olika rabbinska familjer.

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here